Інверсія

Англійська мова є аналітичною. У цьому полягають її деякі особливості, в першу чергу фіксований порядок слів. Схема простого речення виглядає наступним чином:

підмет – присудок – другорядні члени речення

Порушення цієї структури є виправданим в разі питальних речень, коли підмет і присудок міняються місцями або наказового способу, коли підмет відсутній зовсім:

 • Where are you? – питальне речення
 • Come as you are! – Окличне речення

Таке порушення прямого порядку слів в англійському реченні називають інверсією. Однак існують більш “екзотичні” випадки застосування зворотного порядку слів, які також будуть мати законне право на існування. У цих випадках інверсія застосовується для більш яскравого викладу подій або для того, щоб зробити акцент, емоційно виділити слово або фразу.

Граматична природа інверсії

При використанні інверсії завжди потрібно або сильне дієслово, або допоміжне.


1. There is / there are

Дана структура завжди стоїть на початку речення, що не перекладається на українську мову, але має значення “там / тут”. Речення з there is / there are часто закінчуються вказавши точне місце, конкретизуючи “там / тут”, що створює своєрідну рамкову конструкцію:

 • There is a girl behind the door.
 • There are eleven apples on the table.

2. Заперечні прислівники з часткою not (not until / not since) і прислівники, до складу яких входить слово only (only after / only then / only when / etc.) Слід мати на увазі, що в цьому випадку інверсія буде використовуватися в головному реченні , а не в додатковій частині, яка починається з вищезазначених прислівників:

 • Not until winter comes, will I see him again.
 • Only after he came home, did she feel at ease.

3. Модальне дієслово may

Речення-побажання з використанням модального дієслова may на початку речення допускають випадки інверсії:

 • May you have all the best. – Бажаю тобі всього найкращого.

4. Умовні речення

If-clause (підрядні з “якщо”) можуть використовувати інверсію, якщо починаються з were / should / had / could. У цьому випадку вони замінюють сполучник “якщо”.

Емоційна природа інверсії

Інверсія надає промови більш художній відтінок і приковує увагу, тому що виводить зі звичайних рамок сприйняття англійського речення. Часто цей прийом використовується в літературі (і не тільки) для передачі яскравості. Крім “вільного” переміщення слова всередині речення, яке використовується виключно як художній прийом або розмовний вираз, існують випадки, піддаються класифікації:

1. Фрази, аналогічні It’s smb. who / It was smth. that

У цих конструкціях мова більше йде не про переміщення дієслів. Тут ми маємо на увазі інверсію будь-якого члена речення (частіше доповнення або підмета):

 • It was me who opened the door. – Це я відкрила двері.
 • It is time that we all need. – Все, що нам потрібно – це час.
 • It was in the bag where I found my keys. – Я знайшла ключі саме в сумці.

2. Слова автора після прямої мови.

Досить частий прийом використання інверсії в літературних творах. Слід пам’ятати, що застосування цієї структури неможливе з використанням займенників.

Порівняйте:

 • “How was the party?” She asked.
 • “How was the party?” Asked Daisy / Daisy asked./ В даному випадку обидва варіанти вірні.

3. so + прикметник

Така конструкція має на меті підкреслити прикметник, так як ставить не ньому логічний наголос.

 • So amazing was she that night, that everybody was knoked down.

Популярні прислівники, при яких використовується інверсія

Деякі прислівники вже зустрілися вам в статті і потрапили в ту чи іншу категорію. Проте ми вважаємо важливим ще раз позначити їх, адже речення зі зворотним порядком слів найчастіше починаються саме з цих фраз. Інверсія може бути використана з цією групою прислівників на початку речення, якщо після них використовується сильне або допоміжне дієслово:

 • seldom – рідко
 • rarely – рідко
 • little – мало
 • Little do they know about us. – Вони про нас нічого не знають.
 • barely – ледь
 • nowhere (else) – ніде (більше)
 • never (before) – ніколи (раніше)
 • not (even) once – ні (навіть) разу
 • on no account – ні за якої умови
 • only by – тільки (до, через …)
 • only in this way – тільки таким чином
 • only then – тільки тоді
 • hardly (ever) … when – чи … коли
 • no sooner … than – не раніше … ніж / тільки …
 • not only … but (also) – не тільки … а й
 • not until / till – поки не / тільки після / лише тільки
 • in no way – жодним чином / ні в якій мірі
 • in / under no circumstances – ні за яких умов / ні за яких обставин

Next: Заперечення в реченні

Опубліковано © Just English