Коли не потрібно вживати частку to

Інфінітив без частки to використовується після модальних дієслів can, may, should, must, need not …

Приклади речень:

  • You may choose monthly or weekly payments. – Ви можете вибрати щомісячну або щотижневу оплату.
  • We must protect our interests. – Ми повинні захищати наші інтереси.
  • You should explore your own town before visiting unknown places. – Вам слід освоїти своє місто перед тим як відвідати невідомі місця.

Після дієслів make і let також необхідно використовувати інфінітив без частки to. Make в даному випадку використовується в спонукальному значенні і перекладається як заставляти. Let має значення дозволу і перекладається дозволяти. Між дієсловами make / let і інфінітивом має стояти доповнення.

Приклади речень:

  • The film was so sad, it made me cry. – Фільм був сумний, він змусив мене заплакати.
  • Let me help you with your bags. – Дозвольте допомогти вам з сумками.
  • They let the children do whatever they want. – Вони дозволяють дітям робити те, що вони хочуть.
  • When our boss is angry he makes us do a lot of extra work. – Коли начальник розсерджений, він змушує нас виконувати багато додаткової роботи.

Next: Підмет

Опубліковано © Just English