The Indicative Mood

Спосіб – це форма дієслова, що показує відношення мовця до дії.

Вказує на реальну, бажану, умовну або передбачувану дію.

Дійсний спосіб (The Indicative Mood) вживаємо, коли говоримо про процеси, що відбуваються в реальності або може бути вираженим фактом. Має два способи, показує, чи відбувається дія особою чи предметом у ролі підмета (активний стан Active Voice), або підмет піддається впливу (пасивний стан Passive Voice).

  • Anna ran down the stairs. – Анна збігла вниз по сходах.
  • I’ll come over later in the day. – Я зайду пізніше вдень.
  • He was awakened by the alarm-clock. – Його розбудив будильник.

Дієслово у формі The Indicative Mood перекладається на українську мову дієсловом в дійсному способі.

  • I wrote a letter yesterday. – Я вчора написав листа.
  • We have never played this game before. – Ми ніколи не грали раніше цю гру.
  • China produces good tea. – Китай виробляє хороший чай.
  • The table is made of iron. – Стіл зроблений з заліза.

Next: Наказовий спосіб дієслова

Опубліковано © Just English

1 коментар