Preposition: grammatical meaning

Якщо в українській мові відносини між двома важливими словами часто виражаються за допомогою відмінків, то в англійській мові цю роль беруть на себе прийменники.

У цьому випадку самі англійські прийменники не перекладаються, а відповідний їм іменник ставиться в потрібному відмінку:


of ( «кого? чого?») – родовий відмінок:

 • The name of your pet must be nice. – Ім’я вашого вихованця має бути гарним.
 • This is the hat of Mr. Black. – Це капелюх містера Блейка.
 • The walls of my garage are made of pine tree. – Стіни мого гаражу зроблені з сосни.

to ( «кому? чому?») – давальний:

 • Send it to my assistant immediately. – Негайної відправте це моєму асистенту.
 • You should give such a difficult task to a more experienced specialist. – Ви повинні дати таке складне завдання більш досвідченому фахівцю.

by ( «ким? чим?») – орудний відмінок. Іменник з прийменником by використовується для опису дійової особи або сили – того чи чого, що робить якусь дію:

 • This garage was made by my dad. – Цей гараж був зроблений моїм татом.
 • This book is written by a famous writer. – Ця книга написана відомим письменником.
 • Our plane was hit by a lightning. – У наш літак влучила блискавка.

with ( «чому?») – орудний відмінок. Іменник з прийменником with характеризує інструмент дії, щось, чим було що-небудь скоєно:

 • Such toys are cut with a knife. – Такі іграшки вирізують ножем.

about ( «про кого? про що?») – місцевий відмінок:

 • Max likes stories about spies. – Максу подобаються історії про шпигунів.
 • Tell us more about ocean, what is it like? – Розкажи нам побільше про океан – як він виглядає?

Next: Прийменники часу

Опубліковано © Just English