Герундій неособова форма дієслова

Коли вперше зустрічаєш слово “герундій” (Gerund), можна подумати, що так звуть сторожового пса англійської королеви, який охороняє найтемнішу вежу з найстрашнішими таємницями. Однак все не так похмуро і далеко не загадково.

Герундій вдає із себе неособову форму дієслова (тобто він не змінюється по особам, числах), позначає дію і поєднує в собі характеристики дієслова і іменника.

Можна здивуватися тому, наскільки знайома вам ця форма в англійській мові:

Reading books is great.
Their singing was so fascinating.

Закінчення -ing

В англійській мові існує три поняття, які мають закінченням -ing: герундій, дієприкметник I (Participle I), іменник з “інговим” закінченням. У чому полягає відмінність?

Герундій і іменник

Отже, на відміну від іменника герундій:

 • Завжди передає процес
 • Немає артикля і множини.
 • Іменник, в свою чергу, означає саме предмет:

Cooking food is great. – Герундій (позначення процесу, приготування їжі).

The air is fresh in the morning. – Іменник (відсутність процесу, наявність певного артикля).

У українській мові відсутня така граматична категорія як герундій, але його можна адаптувати під наше розуміння і переводити іменниками, що позначають процес і часто мають суфікси типу -ння і деякі інші:

 • writting = написання
 • understanding = розуміння
 • using = використання
 • cleaning = прибирання

Зберігши в собі характеристики іменника, герундій може виконувати роль підмета, бути частиною іменного присудка, визначенням, доповненням або обставиною.
Герундій як і іменник може замінюватися на it.

Герундій і дієслово

Говорячи про дієсловах, ми перетинаємося з поняттям Participle I, яке так само має закінчення -ing.

Володіючи властивостями дієслова, герундій може стояти в невизначеній (I have problems with listening to others) або перфектній (By having spoken it …) формі, має формами активного і пасивного стану (by being cleaned).

Різниця між дієприкметником і герундієм полягатиме в тому, що:

1. Перед герундієм може стояти прийменник

 • You show you disrespect to my by inviting them. – Запрошуючи їх ти демонструєш свою неповагу до мене.

2. Перед герундієм може стояти присвійний займенник

 • His dancing is unbearable. – Те, як він танцює, нестерпно.

3. Герундій може становити герундіальний оборот, тобто він може визначатися іменником в присвійному відмінку:

 • Her brother’s driving can sometimes be dangerous. – Іноді її брат дуже небезпечно водить машину.

При перекладі на українську мову, герундій можуть передавати такі категорії як дієприслівниковий оборот, іменник, дієслово, невизначена форма дієслова (інфінітив), підрядні речення, словом, все що відображає процесу.

Вживання герундія


1. В якості підмета герундій вживається без прийменників. У українській мові ви можете почути конструкції, подібні ” що-небудь (герундій) робити – це …”:

 • Гуляти (це) корисно. – Walking is healthy.
 • Лазити по горах – (це) небезпечне заняття. – Climbing mountains is a dangerous thing to do.

2. Після конструкцій it’s no use / it’s no good (безглуздо, марно), it is worth (варто того, щоб) часто йде герундій, особливо коли мова йде про конкретні (НЕ загальні) факти, відомі співрозмовнику:

 • It’s no use fixing this telephone. It will not work. – Немає сенсу лагодить цей телефон. Він не запрацює.
 • It’s worth trying once again. – Варто спробувати ще раз.

3. В якості іменного присудка герундій супроводжує форми дієслова to be. Відмінність від форми Countinuous (to be + Ving) полягає в тому, що герундій фактично є поясненням до підмета, а в українській мові ми зустрічаємо знайоме ” що-небудь – це те – те (герундій)”:

 • Her hobby is cooking. – Її хобі – кулінарія (приготування їжі).

У разі, коли підмет може виконувати дії з to be + Ving – ми маємо справу не з герундієм, а з тривалим часом Continuous:

 • They are cooking with pleasure.

4. Як пряме доповнення після певних дієслів ми вживаємо саме герундій. Цей невеликий список варто завчити.

Також в дієслівних конструкціях, представлених нижче, в англійській мові можна вжити тільки герундій. Ми представимо їх відразу в парі з герундієм для наочності:

 • can not help loving him – неможу не любити його
 • can not stand walking alone – терпіти не можу гуляти одна
 • to burst out laughing – вибухнути сміхом
 • to give up trying – припиняти пробувати
 • to put off reading the book – прочитати його пізніше
 • to go on singing – продовжувати співати
 • to keep on talking – продовжувати говорити

5. У стійких висловлюваннях з to go ми використовуємо герундій, наприклад:

 • to go fishing – ходити на риболовлю
 • to go shopping – піти по магазинах
 • to go swimming – займатися плаванням

6. Ще один випадок вживання герундія можна зустріти після прийменників:

 • by (за допомогою то-то / за допомогою того-то) by doing it you hurt me
 • without (без / не роблячи чогось) – without going to the woods
 • besides (крім) – besides getting the prize you will …
 • instead of (замість) – instead of shouting at him

Next: Умовний спосіб дієслова

Опубліковано © Just English