Future Simple (Indefinite)

Для початку давайте визначимо, що Future Simple Tense – це тимчасова форма англійської мови, що виражає одноразові, повторювані або постійні дії або стан, які будуть мати місце в майбутньому. Так само як і в інших невизначених часах (Present Simple Tense, Past Simple Tense) характер протікання цих процесів і станів не вказується (тобто завершеність, тривалість, передування по відношенню до іншого дії і т.д.), а просто виражається як факт. Ця тимчасова форма широко використовується як в письмовій, так і в усній мові.

Правила утворення Future Simple Tense


Стверджувальна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова will, який підходить до всіх осіб однини і множини та інфінітивної форми основного дієслова. Також для утворення простого минулого часу в першій особі однини і множини (I, we) використовується дієслово shall, але ця форма на сьогоднішній день вважається застарілою і використовується в основному при написанні і в офіційному стилі.

Іменник + shall / will + дієслово

Отже, для утворення стверджувальної форми після підмета слід поставити допоміжне дієслово will, яке підходить для всіх осіб, або shall (для I, we), а вже після – основного дієслова в інфінітивній формі.

Наприклад:

 • I shall / will start to work tomorrow. – Я почну працювати завтра.
 • You will start to work tomorrow. – Ви почнете працювати завтра.
 • He/ She/ It will start to work tomorrow. – Він / вона / воно почне працювати завтра.
 • We shall / will start to work tomorrow. – Ми почнемо працювати завтра.
 • You will start to work tomorrow. – Ви почнете працювати завтра.

В утворенні запитальною форми простого майбутнього часу немає нічого нового – все відповідно до загального правила: допоміжне дієслово will (shall) виноситься на перше місце перед підметом, після підмета йде основне дієслово в інфінітивній формі.

Shall / Will + іменник + дієслово

Наприклад:

 • Shall I start to work tomorrow? – Почну я працювати завтра?
 • Will he/ she/ it start to work tomorrow? – Він / вона / воно почне працювати завтра?
 • Will they start to work tomorrow? – Вони почнуть працювати завтра?

Заперечна форма простого майбутнього часу утворюється також відповідно до загального правила – за допомогою допоміжного дієслова will (shall) в поєднанні з негативною часткою not. Порядок слів зберігається такий же, як і в стверджувальному реченні, але між допоміжним дієсловом і основним дієсловом в інфінітивній формі ставиться заперечення not. Ви можете зустріти в тексті таку форму: will + not = won’t.

Іменник + shall / will + not + дієслово

Наприклад:

 • I shall not let you down. – Я вас не підведу.
 • They will not (won’t) start to work tomorrow. – Вони не почнуть працювати завтра.
 • You will not (won’t) start to work tomorrow. – Ти не почнеш працювати завтра.

Випадки використання Future Simple


1. При вираженні одноразових дій або станів, які відносяться до майбутнього часу.

 • I’ll do my best to help my sister. – Я зроблю все від мене залежне, щоб допомогти моїй сестрі.
 • So you’ll ring me up at seven, will you? – Значить, ти подзвониш мені в сьомій годині, чи не так?

2. При вираженні повторюваних дій або станів у майбутньому.

 • I’ll visit you every day. – Я буду відвідувати тебе кожен день.
 • I’ll write to you every week. – Я буду писати тобі щотижня.

3. При вираженні своїх припущень щодо майбутнього. Найчастіше в таких реченнях присутні дієслова:

 • believe – вірити, вважати
 • think – думати
 • imagine – представляти
 • expect очікуваний
 • або вирази:
 • be sure – бути впевненим
 • be afraid – боятися
 • be certain – бути впевненим

I’m afraid I will not pass the exam. – Я переживаю, що не здам іспит.

They’ll certainly wait here. – Вони безумовно чекатимуть тут.

I think it will be interesting for you. – Думаю для вас це буде цікаво.


4. При вираженні обіцянки (promise), загрози (threat), пропозиції (offer), або прохання (request).

 • I’ll kill you! – Я тебе вб’ю! (загроза)
 • Will you lend me some money? – Ти мені не позичиш трохи грошей? (Прохання)

Слова-маркери Future Simple

В даному часі також присутні деякі слова-маркери, такі як:

next year в наступному році
tomorrow завтра
in (two, five, nine і т.д.) days/weeks через (два, п’ять, дев’ять і т.д.) днів/тижнів
in (2030, 2018 і т.д.) year у (2030, 2018 і т.д.) році

Next: Future in the Past Simple (Indefinite)

Опубліковано © Just English