Future Simple (Indefinite) in the Past

Крім розглянутих вище форм часу: Present, Past і Future в англійській мові є ще одна форма, яка не має схожих у нашій мові. Ця форма позначає дію, що є майбутнім по відношенню до певного моменту в минулому. Вона так і називається – Future in the Past (майбутня в минулому).

Даний час може вживатись в оповіданнях про різні минулі події та при переказі в непрямій мові думок чи слів іншої особи щодо Future tense.

Отже майбутній в минулому час, при утворенні використовує такі допоміжні дієслова, як should чи would та інфінітива основного дієслова (без частки to): I should go. Would використовують для II та III особи однини та множини, а should використовують для I особи однини та множини. Інколи допоміжне дієслово would можуть вживати у всіх особах.

Складається таке речення з 2-х частин:

Перша частина – стоїть в простому минулому часі (Past Simple)

Друга частина – містить дію майбутнього часу (Future Simple in the past)

Давайте розглянемо докладно утворення кожної з цих частин.

Перша частина – простий минулий час

Перша частина будується в часі Past Simple (минулий просте). Як правило, ця частина містить дійову особу і дію. Найчастіше в ній ми використовуємо наступні дієслова:

 • say – говорити;
 • tell – говорити;
 • think – думати;
 • know – знати;
 • believe – вірити, думати;
 • hope – сподіватися.

Так як перша частина містить минулий час (Past Simple), то ми ставимо дієслова в минулий форму. Для цього: якщо дієслово правильні, ми додаємо закінчення -ed (hoop – hooped) якщо дієслово неправильний, ми ставимо його у 2-у форму (tell – told, say – said).

Друга частина – містить Future Simple

У другій частині, ми говоримо про майбутню дію і використовуємо Future Simple. Це час утворюється за допомогою допоміжного дієслова will.

Однак через те, що в першій частині минулий час, ми не можемо просто взяти і використати майбутній час.

Тут ми повинні зробити майбутній час минулим. Це дуже просто. Для цього ми ставимо will в минулий час – would. Дія, яка йде після would залишається в початковій формі, тобто не змінюється.

…she would be late. – … вона запізниться.
…he would work. – … він буде працювати.

А тепер давайте з’єднаємо дві наші частини. Схема утворення речення буде наступною:

Дійова особа + said / thought / told + (that) + дійова особа + would + дія

У письмовій мові, щоб з’єднати дві частини речення, ми часто використовуємо слово that, яка перекладається як “що”. Але в розмовній мові that ми зазвичай опускаємо. Приклади:

 • He said (that) he would come back.  – Він сказав, (що) він повернеться.
 • She thought (that) she would win. – Вона думала, (що) вона виграє.
 • We hoped (that) we would buy the tickets. – Ми сподівалися, (що) ми придбаємо квитки.

Заперечення в формі Future Simple in the Past

Ми можемо зробити заперечне речення, додавши заперечення в першу чи другу частини.

Заперечення в першій частині

Оскільки в першій частині використовується час Past Simple, то заперечення утворюється за допомогою допоміжного дієслова цього часу did і негативної частки not. Зазвичай вони скорочуються так: did + not = didn’t При цьому сама дія тепер буде стояти в початковій формі, тобто без змін (say, tell, hope). Схема утворення такого речення:

Дійова особа + did not + say / think / tell + (that) + дійова особа + would + дія

Приклади:

 • She did not say (that) she would come.  – Вона не говорила, що вона прийде.
 • He did not hope (that) he would pass an exam.  – Він не сподівалася, що він складе іспит.

Заперечення у другій частині

Щоб зробити негативною другу частину, нам потрібно після would поставити not. Ми можемо скоротити: would + not = wouldn’t.

Схема речення буде такою:

Дійова особа + said / thought / told + дійова особа + would + not + дія

Приклади:

 • She thought (that) they would not forget about it.  – Вона думала, (що) вони не забудуть про це.
 • He said (that) he would not come here.  – Він сказав, (що) він не прийде сюди.

Питальні речення в формі Future Simple in the Past

Коли ми ставимо запитання, всі зміни відбуваються в першій частині. Ми ставимо допоміжне дієслово Past Simple (did) на перше місце в реченні, а дію – в початкову форму.

Схема речення:

Did + дійова особа + say / think / tell + (that) + дійова особа + would + дія?

Приклади:

 • Did they think (that) he would get this job? – Вони думали, (що) він отримає цю роботу?
 • Did he say (that) he would return next week? – Він сказав, (що) він повернеться наступного тижня?

Next: Past Continious

Опубліковано © Just English