Future Perfect

Як часто ми плануємо досягти якихось успіхів у майбутньому, обговорюємо терміни виконання. Future Perfect допоможе передати ваші прагнення, цілі та наміри англійською.

Як і всі інші перфектні часи, Future Perfect говорить про завершеність будь-якої дії, але в майбутньому. Форма дуже схожа зі своїми побратимами Perfect, але випадків вживання має менше.

Даний час англійської мови вкрай рідко використовується як в розмовній, так і в письмовій мові. Зазвичай його замінює простіша форма – Future Simple. Часова форма Future Perfect використовується лише тоді, коли необхідно підкреслити те, що дія буде закінчена саме до зазначеного моменту в майбутньому.

Утворення речень у Future Perfect

Як і у всіх майбутніх часах, вам знадобляться допоміжні дієслова will / shall. Пам’ятаємо, що shall використовується з “I” і “we”, а з усіма іншими will. Хоча ця особливість трошки суперечить сама собі. Правила сучасної англійської мови допускають використання will з усіма займенниками. Крім цього, нам знадобиться have, який в цьому часі також виконує функцію допоміжного дієслова. Присудок стоїть в формі V3 або Ved (3-тя колонка неправильних дієслів або, якщо дієслово правильне, то додаємо – ed). Розглянемо, як же все це уживається в різних типах речень.


future_perfect_tenseСтверджувальне речення в Future Perfect будується за допомогою допоміжного дієслова have в часі Future Simple (will have) і третьої форми основного дієслова.

Підмет + shall have / will have + дієслово з закінченням –ed або у III формі

Наприклад:

 • I will have graduated from the school by 2016 – Я закінчу школу до 2016 року.
 • The bus will have left by the time we get to the bus station – Автобус уже поїде до того часу, як ми прийдемо на автобусну зупинку.
 • Students will have passed their tests. – Студенти здадуть свої тести.

У заперечному реченні ми ставимо між will і have частку not.

Підмет + shall not have / will not have + дієслово з закінченням –ed або у III формі

Наприклад:

 • She will not (won’t) have bought anything by Sunday – Вона нічого не купить до неділі.
 • The plane will not have taken off by 4 o’clock – Літак не злетить до четвертої години.
 • They won’t (will not) have cooked breakfast. – Вони не приготують сніданок

У розмовній мові допоміжне дієслово will have частіше зустрічається в скороченій формі. У стверджувальному реченні ця форма буде звучати як ‘ll have (She’ll have).

А у заперечному – won’t have (It won’t have).


У питанні ми виносимо на перше місце will, потім використовуємо підмет, після нього – have і 3-ю форму основного дієслова.

Shall / Will + підмет +have + дієслово з закінченням –ed або у III формі

Наприклад:

 • Will she have left by that time? – Вона піде на той час?
 • Will not she have called all our clients by Wednesday? – Хіба вона не обдзвоне всіх наших клієнтів до середи?
 • Will he have bought this notebook? – Він купить цей ноутбук?

Коли ми вживаємо Future Perfect

Давайте розглянемо коли саме нам потрібно вживати цей час. У наступних реченнях ви побачите особливості вживання Future Perfect в англійській мові.


Future_perfect1. Отже цей час вживають для передачі дії, яка буде завершена в майбутньому (зазвичай перед іншою дією або подією в майбутньому).

 • By the time she returns, the hous will have be cleaned. – Будинок буде прибраний до того моменту, як вона повернеться.
 • When Tommy arrives, Sarah will have gone to bed. – Коли Томі приїде, Сара буде спати.
 • I will not have finished this work till you bring me my notebook. – Я не закінчу роботу, поки ти не принесеш мій ноутбук.

2. Або, щоб сказати, що дія буде завершена до певного часу в майбутньому.

 • Jack will have returned his money by Friday. – До п’ятниці Джек поверне свої гроші.
 • By next April he will have lived in Moscow for 5 years. – В наступному квітні вже буде п’ять років, як він живе в Москві.
 • We will have known each other for five years this Thursday. – Цього четверга буде рівно п’ять років, як ми знаємо один одного.

3. І щоб передати думку про те, що ми думаємо або здогадуємося про те, що сталося в недалекому минулому.

 • We suppose, she will have heard the main news of this week. – Ми припускаємо, вона чула про головну новину цього тижня.
 • They‘ll have heard the news about my brother’s new invention. – Вони, мабуть, чули про новий винахід мого брата.

Вам потрібно запам’ятати з цього уроку, що якщо зазначений момент або подія, до якого основна дія буде завершена, то сміливо використовуйте майбутній доконаний (перфектний) час.


Next: Future in the Past Perfect

Опубліковано © Just English