Future Perfect in the Past

Сьогодні ми розглянемо ще один майбутній час, який ми можемо використовувати в минулому – Future Perfect in the Past.

Його ми використовуємо, коли в минулому говоримо про дії / події, які відбудуться і завершаться в майбутньому.

Future Perfect in the Past утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у формі (should have, would have) і дієприкметника минулого часу основного дієслова: He would have worked. Should have – для 1 особи однини та множини, а would have – для 2 і 3 особи однини та множини. Іноді конструкція would have може вживається у всіх випадках.

Утворення речень у Future Perfect in the Past


Стверджувальна форма Future Perfect in the Past утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у формі – should have (для 1-го особи од. та мн.) і would have (для всіх інших осіб од. та мн.) і дієприкметника минулого часу (Participle II) змістового дієслова:

Іменник + should / would + have + дієслово з закінченням –ed або у III формі

Наприклад:

 • I said that I should have gone with her to Rome. – Я сказав, що (я) поїду з нею до Риму.
 • He said that he would have done it. – Він сказав, що (він) зробить це.

В питальних реченнях в ми виносимо допоміжні дієслова should або would на перше місце в реченні:

Should / Would + іменник + have + дієслово з закінченням –ed або у III формі

Наприклад:

 • Would you have finished your homework by 7 o’clock? – Чи ти закінчиш своє домашнє завдання до сьомої години?
 • Did they think (that) they would have translated the text by morning? – Вони думають, що вони перекладуть цей текст до ранку?

Заперечна форма утворюється за допомогою частки not, яка ставиться після першого допоміжного дієслова – should / would:

Іменник + should / would + not + have + дієслово з закінченням –ed або у III формі

Наприклад:

 • She said that I should not have translated this book by 7 o’clock. – Вона сказала, що я не переведу цю книгу до сьомої години.
 • She did not hope (that) she would have finished her homework. – Вона не сподівалась, що закінчить її домашнє завдання.

Коли ми вживаємо Future Perfect in the Past


Майбутній доконаний час з точки зору минулого ми використовуємо, коли говоримо в минулому про дії / події, які відбудуться і завершаться в майбутньому. Відрізняються вони від інших часів цієї категорії тим, що ці дії повинні привести до якогось результату і завершиться.

Наприклад:

 • She said that she would have passed all her credit tests by the end of this month. – Вона сказала, що здасть всі заліки до кінця цього місяця.
 • Anna said that she would have done her tests before evening. – Анна сказала, що зробить тести до вечора.

Зазвичай в таких реченнях використовують такі фрази:

 • by morning / night – до ранку / ночі
 • by Sunday / Monday / Wednesday – до неділі / понеділка / середовищі
 • by the next month / week / year – до наступного місяця / тижня / року
 • by … o’clock – до … години

Next: Past Perfect Continuous

Опубліковано © Just English