Future Perfect Continuous

Одним з найбільш підступних питань на іспитах і в різних тестах вважається час Future Perfect Continuous. У щоденній мові його рідко зустрінеш, але від раптових ситуацій ніхто не застрахований.

Як і все сімейство континіус, Future Perfect Continuous (Progressive) триває, але завершується до певного моменту в майбутньому. Показниками цього часу є такі сигнальні слова як for, by. Причому вони обов’язково повинні бути в реченні.

Future Perfect Continuous Tense, або майбутній доконаний час, це ще одна часова форма, яка складається з елементів властивих формам Perfect і Continuous. Відразу можу сказати, що цю форму можна вважати теоретично можливою, але практично невживаною. Ви не зустрінете її в усному мовленні, хіба що в публіцистичному стилі, і то, дуже рідко. Простіше перефразувати речення, ніж використовувати цей час. Але у будь-якому випадку, ви повинні мати уявлення про цю часову форму, якщо вивчаєте англійську мову.

Утворення речень у Future Perfect Continuous


Стверджувальне речення утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be в Future Perfect Tense (will / shall have been) і дієприкметником теперішнього часу основного дієслова (Present Participle = інфінітив дієслова + закінчення –ing).

Іменник + shall / will + have been + дієслово з закінченням –ing

Наприклад:

 • Sally‘ll have been living in USA for seven years next October. – У наступному жовтні буде сім років, як Саллі живе в США.
 • Sam will have been reading for hours when we come. – На той час, як ми прийдемо, Сем вже буде читати протягом багатьох годин.

Для утворення питального речення необхідно винести 1-е допоміжне дієслово (will або shall) на перше місце перед підметом, інша частина часової форми залишається в тому ж порядку після підмета.

Shall / Will + іменник + have been + дієслово з закінченням –ing

Наприклад:

 • Will she have been playing – Вона буде грати?
 • Will Max have been living in India longer than he’s lived anywhere else by 2022? – Макс буде жити в Індії довше, ніж де-небудь до 2022?

Заперечне речення утворюється за рахунок частки not, яка ставиться після першого допоміжного дієслова (will / shall).

Іменник + shall / will + not + have been + дієслово з закінченням –ing

Наприклад:

 • He will not have been thinking. – Він не буде думати.
 • In two days, Sarah and Denis will not have been seeing each other for a month. – Через два дні буде вже місяць, як Сара і Деніс не зустрічались.
 • You will not have been reading. – Ви не будете читати.

Коли ми вживаємо Future Perfect Continuous


Future Perfect Progressive (Continuous) Tense не такий страшний, як видається виходячи з довгої назви. Випадки застосування дуже рідко зустрічаються і використовуються тільки для вираження дії, яка починається в майбутньому, триває до настання іншої події або моменту, зазначеного обставиною. Найчастіше речення супроводжується прийменниками for, on, before і by. Давайте розглянемо приклади Future Perfect Continuous.

 • By the New Year she will have been working as a teacher for 10 years. – На новий рік буде 10 років, як вона працює вчителем.
 • Before she leaves for London she will have been working at the conference for three days. – Перш, ніж вона поїде в Лондон, вона буде працювати на конференції протягом 3-х днів.
 • Before they go to the competition the coach will have been training them for two weeks. – До того як вони поїдуть на змагання, тренер буде з ними займатися протягом двох тижнів.

Ну і, звичайно ж, варто згадати про підрядні речення і умови часу, якщо вивчите їх за один раз, то ви полегшете вивчення майбутніх часів. Як? Ні в одному другорядному реченні цього типу не використовується форма will чи shall, іншими словами – майбутнє. Їх місце займає теперішній час. Підказками вам будуть служити такі сполучники, як when, if, by the time і інші.

 • You will have been working for 4 hours when I come to school. – Ви будете працювати вже чотири години, коли я прийду до школи.

Незважаючи на те, що Future Perfect Continuous не дуже складний час в плані вживання, в більшості випадків, він є книжковою формою, однак вивчити особливості використання все ж потрібно.


Next: Future in the Past Perfect Continuous

Опубліковано © Just English