Функції іменника в реченні

Іменник в англійській мові може грати роль практично будь-якого члена речення, але зазвичай він використовується як підмет або додаток.

1) Підмет:

 • The night was very dark. – Ніч була дуже темна.
 • The school is closed. – Школа закрита.

2) Іменна частина складного присудка:

 • She is a schoolgirl. – Вона школярка.
 • Her mother was a teacher. – Її мати була вчителем.

3) Додаток (прямий, непрямий і прийменниковий):

 • Give me a banana. – Дай мені банан.
 • I have received a telegram. – Я отримав телеграму.

4) Обставина:

 • The apple is on the table. – Яблуко на столі. (Обставина місця)
 • She is listening with interest. – Вона слухає з інтересом. (Обставина способу дії)

5) Означення. Іменники в ролі означення вживаються в наступних випадках:


а) Іменник в загальному відмінку з прийменником (переважно з of). Таке означення ставиться після обумовленого іменника:

 • the capital of Russia столиця Росії
 • the result of the match результат матчу
 • a bottle of beer пляшка пива

б) Іменник в присвійному відмінку. Таке означення ставиться перед визначеним іменником:

 • my friend’s father – батько мого друга
 • children’s games – дитячі ігри; гри дітей

Обидві конструкції часто взаємозамінні:

The boy’s toys are in the box. = The toys of the boy are in the box. – Іграшки хлопчика в коробці.


в) Іменник в загальному відмінку без прийменника. Таке означення завжди ставиться перед визначеним іменником. Воно перекладається на українську мову прикметником або іменником в непрямому відмінку з прийменником або без нього, а іноді підрядним визначальним реченням. Подібна конструкція дуже характерна для сучасної англійської мови.

 • table window вікно (яке?) – у столу (або над столом)
 • window table стіл (який?) – у вікна (або поруч з вікном)

Тому слід запам’ятати, що якщо в англійському реченні зустрічаються поспіль два або кілька іменників, то головним з них є той, що стоїть останнім, а всі попередні тільки описують його, відповідаючи на питання який? Найчастіше ця конструкція може виражати: час, місце, матеріал, з якого зроблений предмет, призначення предмета і багато іншого:

 • evening news – вечірні новини
 • summer holidays – літні канікули
 • lake shore – берег озера
 • silk dress – шовкове плаття
 • school library – бібліотека школи
 • orange juice – апельсиновий сік
 • lunch basket – корзина для сніданку
 • piece struggle – боротьба за мир
 • oil output – видобуток нафти
 • life insurance – страхування життя

Іноді все поєднання перекладається одним іменником:

 • telephone – operator телефоніст (ка),
 • power station – електростанція.

У багатьох випадках іменнику передують декілька інших іменників в ролі визначення:

 • world disarmament conference – всесвітня конференція з роззброєння
 • home market prices – ціни внутрішнього ринку
 • “Mad dog time” – “Час скажених псів” (назва фільму)

Next: Множина та однина;

Опубліковано © Just English