Англійські знаки пунктуації

Ми всі вчилися в школі і пам’ятаємо, що однією з найскладніших премудростей були правила пунктуації в українській мові. Правила ці досить суворі, і всі ми написали кілометри диктантів, в яких необхідно було правильно розставити всі ці коми, тире, двокрапки й ін. В англійській мові правила пунктуації не такі суворі, але все ж вони є і бажано дотримуватися їх в письмі. В даній статі ми розповімо вам про 10 найбільш використовуваних розділових знаках і про те, коли ми повинні їх застосовувати.

Comma – кома

1. Коми використовуються для поділу простих речень, об’єднаних за допомогою сполучників:

 • The lesson was over, but the students remained in the classroom. – Урок закінчився, але учні залишилися в класі.
 • Yesterday was my day-off, so I took the children to the zoo. – Вчора у мене був вихідний, тому я повів дітей у зоопарк

Однак, якщо речення коротке, кома перед сполучниками and або or може опускатися, наприклад:

 • The rain stopped and it got much warmer. – Дощ припинився, і стало набагато тепліше.

2. Коми використовуються після вступних слів, фраз або підрядних речень, які передують головному:

 • While I was talking on the phone, the cat stole my steak. – Поки я розмовляв по телефону, кіт вкрав мій біфштекс.
 • If you are not well, you should stay at home. – Якщо ти погано себе почуваєш, тобі слід залишитися вдома.

Примітка: Якщо навпаки, спочатку йде головне речення, а потім підрядне, правило не діє, наприклад, такі два приклади неправильні, в них не потрібна кома:

 • The cat stole my steak, while I was talking on the phone.
 • You should stay at home, if you are not well.

3. Стверджувальне слово yes, заперечне слово no, а також вступні слова well, you know, I mean etc. відокремлюються комами, наприклад:

 • Yes, you can come in – Так, можете увійти
 • You know, it’s a hard question. – Бачте, це непросте питання.

4. Пояснювальна вступна фраза виділяється комами з двох сторін, наприклад:

 • Pete and Ellen, my former classmates, got married a week ago. – Піт і Еллен, мої колишні однокласники, одружилися тиждень тому.

Ви можете перевірити себе, вирізавши подібну вступну фразу з речення. Якщо сенс речення не змінився, значить, ви поставили коми там, де треба. Перевіримо наш приклад: Pete and Ellen got married a week ago.

5. На відміну від української мови кома не ставиться в складнопідрядних реченнях перед сполучником that, наприклад:

 • He said that he was going to quit. – Він сказав, що збирається звільнятися
 • The problem is that they can not bear each other – Проблема в тому, що вони не можуть виносити один одного.

6. При перерахуванні однорідних членів речення кома ставиться також і перед сполучником and, наприклад:

 • At the supermarket I bought sugar, tea, coffee, and matches – У супермаркеті я купив цукор, чай, каву і сірники.

Така кома в деяких джерелах називається «Oxford comma», тому що це стандартний метод, що викладається в Оксфордському університеті.

7. Коми використовуються для виділення прямої мови:

 • He said indifferently, “I do not mind.” – Він сказав байдуже: «Я не заперечую»
 • “I was going,” she answered, “to do everything myself.” – «Я збираюся, – сказала вона, – зробити все сама»

8. Використовуйте коми, якщо вони потрібні, щоб уникнути плутанини:

 • To Mary, Clair has always been the main authority. – Клер завжди була головним авторитетом для Мері.

9. Коми використовуються для виділення всіх географічних назв, дат, (крім місяця і дня), адрес (крім номера вулиці і назви), і заголовків в назвах.

 • Birmingham, Alabama, gets its name from Birmingham, England. – Бірмінгем, штат Алабама, бере свою назву від Бірмінгема в Англії
 • December 26, 2011 was an important day in his life. – 26 грудня 2011 року був важливий день в його житті.

Можливо, ви десь зустрінете кому між номером будинку і вулиці. Це не помилка, просто застарілий стиль.


Period or Full Stop – крапка

Основне призначення цього знака – завершити речення.

Також крапка використовується в більшості абревіатур. Деякі джерела говорять, що крапку в кінці абревіатури слід ставити тільки тоді, коли остання буква скорочення не є останньою буквою слова, наприклад: Gen. (Secretary) – General Secretary. Якщо ж остання буква скорочення є останньою буквою слова (Mr – Mister, St – Saint), то крапка не ставиться.

Інші джерела рекомендують завжди ставити крапку в кінці абревіатур – Mr. Jones, St. Patrick’s Day.

Якщо скорочена фраза вимовляється, ми не ставимо крапки, наприклад, NASA – це правильно, а N.A.S.A – неправильно.


Question Mark – знак питання

Знак питання – порівняно легкий у використанні розділовий знак. Він використовується тільки в одному випадку – в кінці речення, що містить питання, наприклад:

 • How many people will go on an excursion? – Скільки людей поїдуть на екскурсію?

Однак в непрямих питаннях знак питання не ставиться:

 • He asked how many people would go on an excursion – Цікаво, скільки людей поїдуть на екскурсію.

Також не ставиться знак питання, якщо речення починається з такої фрази, як I wonder / He does not know / I do not remember. (Це найпоширеніша помилка при використанні знаку).

 • I wonder how long this film lasts – Цікаво, скільки триває цей фільм
 • He does not know where they live. – Він не знає, де вони живуть.

Exclamation Mark – знак оклику

Використовуйте його тільки для вираження команди або наказу або для вираження емоції, наприклад:

 • Stop talking! – Припиніть базікати!
 • What a picturesque place! – Яке мальовниче місце!

Quote Marks – лапки

1. Лапки використовуються, коли потрібно точно передати слова іншої людини (пряма мова), наприклад,

 • John said, “We are not going to help him.” – Джон сказав: «Ми не будемо йому допомагати»

Якщо ви цитуєте людини, яка цитує іншу людину, використовуйте одиничні лапки:

 • John said, “My neighbor yelled at me today! ‘Get off my lawn!’ He said “- Джон сказав, -« Мій сусід накричав на мене сьогодні! він сказав ‘забирайся з мого газону! ‘ »

2. Лапки також можуть використовуватися для вираження іронії або сарказму, або щоб відзначити щось незвичайне:

 • Your so called “friend” should have given you a lift home. – Твій так званий «друг» мав би підвезти тебе додому.

3. Лапки також вживаються для виділення цитати.


Colon – двокрапка

Двокрапка використовується після ствердження, щоб потім ввести одну (або більше) безпосередньо пов’язану з ним ідею, наприклад, перерахування, цитату чи інший коментар, який ілюструє або пояснює це твердження, наприклад:

 • The following European countries were represented at the meeting: Great Britain, France and Italy. – Наступні європейські країни були представлені на зустрічі: Великобританія, Франція і Італія.
 • Music is more than something mechanical: it is an expression of deep feeling and ethical values. – Музика – це не просто механічні звуки: це вираз глибокого почуття і моральних цінностей.

Semicolon – крапка з комою

Використовуйте крапку з комою для зв’язку незалежних речень, не поєднаних сполучником, наприклад:

 • Some people think that students must be given homework; others do not agree with it. – Дехто вважає, що учням обов’язково давати домашні завдання, інші з цим не згодні.
 • The sky is covered with heavy clouds; it is going to rain soon. – Небо вкрите важкими хмарами, скоро піде дощ.

Крапка з комою також використовується, щоб з’єднати частини речення чи складні речення, в яких вже є коми, наприклад:

 • My grandfather lived in a small cottage, rather far from the nearest town; there was no running water or electricity in his cottage. – Мій дід жив в маленькому будиночку, досить далеко від найближчого міста, в його будинку не було ні водопроводу, ні електрики.

Parentheses – дужки

Дужки використовуються, якщо потрібно виділити додатковий, несуттєвий матеріал, включений в речення як вступна інформація, наприклад, дати, джерело, або ідеї:

 • He was appointed a Head of the department (some people say, this is because he was a brother of the Minister) and worked for two years in this company. – Його призначили начальником відділу (дехто каже, що це через те, що він був братом міністра) і пропрацював на цій компанії 2 роки.

Dash or Hyphen – тире або дефіс

1. Використовуйте тире, щоб виділити суть речення або пояснювальний коментар, але не потрібно використовувати тире занадто часто, так воно втратить своє значення.

 • To some of you, my proposals may seem radical – even revolutionary. – Для деяких з вас мої пропозиції можуть здатися радикальними – навіть революційними.

2. Що стосується дефіса, він використовується в складних словах, наприклад chocolate-covered, seventy-nine, re-sign.

Дефіс завжди використовується з префіксами ex- (в значенні колишній), self-, all-, non-; між префіксом і словом з великої літери, з цифрами або буквами:

 • ex-wife
 • self-esteemed
 • mid-August
 • all-inclusive
 • non-commercial
 • T-shirt
 • mid-1970s

Apostrophe – апостроф

Апостроф використовується в трьох випадках:

1. для утворення присвійного відмінка іменників
2. якщо скорочується граматична конструкція
3. в деяких висловах, що містять обставину часу

Детальніше про апостроф читайте в нашій статті «Коли використовується апостроф»

Опубліковано © Just English