Що таке дифтонги?

Дифтонг – це звук, який утворюється при комбінації двох голосних звуків в один склад, в якому один голосний звук плавно переходить в інший. В українській мові немає такого явища, як дифтонгізація, тому для людей, які вивчають англійську мову, не буде зайвим отримати вичерпну інформацію про діфтонгізацію голосних звуків, що допоможе наблизити вимову до максимально правильної.

Так як поняття «діфтонгізація» відноситься до голосних звуків , почнемо ми саме з їх класифікації.

Класифікація голосних звуків

Всі голосні звуки в англійській мові діляться на чотири категорії в залежності від:

 • особливостей положення губ
 • особливостей положення мови (голосні звуки заднього, глибокого заднього, середнього, змішаного, переднього рядів; а також низького, середнього і високого підйому);
 • часу вимови (короткі і довгі);
 • стабільності артикуляції.

У даній статті нас цікавить останній пункт – стабільність артикуляції. Відсутність або наявність змін в процесі артикуляції (вимови) дозволяє розділити звуки англійської мови на:

 • монофтонги;
 • діфтонгоіди;
 • дифтонги.

Монофтонги – це ті звуки, при вимові яких артикуляція не змінюється протягом усього періоду їх звучання ([i], [e], [a], [ε]).

Діфтонгоідами називаються такі звуки мови, якість яких неоднорідна на початку і в кінці процесу вимови ([i:], [u:]).

Ну і, нарешті, дифтонги – звуки, які складаються з двох різних за якістю елементів і є неподільними.

В англійській мові існують ще й такі звуки, як трифтонги – звуки, що складаються з трьох елементів, що утворюють єдиний склад.

Види дифтонгів і їх особливості

В англійській мові на шість букв, що позначають голосні звуки, припадає двадцять два голосних звуків. Розрізнення цих звуків, а також їх вимова можуть викликати деяку складність. Стосується це, в першу чергу, саме комбінації декількох голосних звуків.

Існує кілька класифікацій дифтонгів англійської мови. Відповідно до класифікації, представленої нижче, всі вони можуть бути поділені, виходячи з початкового звуку, на:

I група. Містять напівголосний звук [j], за яким йде голосний звук.

приклади:

 • [ju:] як в словах huge, humor або university,
 • [jε] як в словах yesterday або yes,
 • [jʌ] в словах young або yum-yum,
 • [jɜ:] в слові yearn,
 • [ji:] в словах yield або year.

Примітка. Після [n] в британському варіанті вимовляється [ju:], а в американському варіанті – [u:] (наприклад, knew, new, pneumonia).

Головний голосний – звук, вимовний після [j].

II група. Складаються з велярного звуку [w], за яким йде голосний.

приклади:

 • [Wε] в словах when або weather,
 • [Wʊ] в словах wool або wood,
 • [Wʌ] в словах wonder або one,
 • [Wi:] в словах week або weak,
 • [Wɪ] в словах win або witty.

Головний голосний – звук, вимовний після [w].

Дифтонг [ɪə} в якому [ɪ] – перший і головний звук.

Приклади: fear, clear, feel.

Дифтонг, в якому головним звуком є [ε] – [εə].

Приклади: pear, share, fair.

Дифтонг, в якому головним звуком є [e] – [eə].

Приклади: day, play, stay.

Два дифтонги, в яких головним звуком є [a] – [aɪ] і [aʊ].

Приклади:

 • fine, time, sign;
 • sound, loud, cow.

Дифтонг, що поєднує [ʊ] – головний голосний і [ə] – [ʊə].

Приклади: poor, sure.

Примітка. Зазначені вище слова також мають іншу вимова зі звуком [ɔ:] (в американському англійською) або [o:] (в британському англійською), тобто діфтонгізація відсутня.

Дифтонг, в якому головним голосним є [ɔ] (американський варіант) або [o:] (британський варіант), за яким йде [ɪ] – [ɔɪ].

Приклади: boy, toy, boil, noise.

Дифтонг, в якому головним гласним є [ə] (британський варіант) або [o] (американський варіант), за яким слідує [ʊ] – [əʊ] і [oʊ].

Приклади: go, no, flow, so.

Дана класифікація – це розподіл усіх дифтонгів на 7 груп. Існує також класифікація, згідно з якою всі вони поділяються на три великі групи (по другому звуку в складі):

Група, в якій другим звуком виступає [i]:

 • [ai] like, high, buy;
 • [ei] cake, sale, fail;
 • [ɔi] toy.

Група, в якій другим звуком виступає [ə]:

 • [eə] where, bear, care;
 • [iə] here, beer;
 • [uə] poor, tour.

Група, в якій другим звуком виступає [u]:

 • [au] cow, mouse, house;
 • [əu] home, hello, rose.

Існують також і інші класифікації, кожна з яких може бути корисною для тих, хто займається вивченням англійської мови. Однак в оволодінні фонетикою головне – далеко не теоретичний матеріал, який, без сумніву, дуже важливий на початковому етапі. Головне – це практика, регулярні вправи, що дозволяють наблизити вашу вимову до максимально правильної.

Опубліковано © Just English