Дроби

Для того, щоб правильно вимовити дріб англійською мовою, нам треба знати і порядкові, і кількісні числівники. Адже в дробах чисельник позначається кількісним числівником, а знаменник – порядковим. Знаменник, приймає закінчення множини -s, якщо чисельник більше одиниці.

Приклад:

 • 1/5 – one fifth
 • 4/7 – four sevenths
 • 2 ¼ – two and one fourth / quarter.

Це були приклади простих дробів. Ну а що робити, якщо нам попалися десяткові дроби?

Тут все теж досить просто. Головне, запам’ятати, що в таких дробах англійською мовою ставиться крапка (point), а не кома.

Приклад:

 • 0.4 – zero point four,
 • 74.76 – seventy-four point seventy-six

Отже до десяткових відносяться дроби з комами (в англійському варіанті – з крапками), а до простих – з дробовою рискою (¾, ⅚).

Десяткові дроби


Такі дроби в англійській мові читати легко: ми просто називаємо всі символи по порядку. Якщо на початку стоїть нуль, то в розмовній мові його можна опустити. Якщо все-таки вирішите його вимовити, не забувайте про різницю між американським і британським англійським: в першому варіанті «нуль» читається як «nought», у другому – «zero». Якщо нулі є після точки, то вони можуть читатися як «о» [əu].

Наведемо кілька прикладів дробів англійською:

 • 0.5 – nought (zero) point five / point five
 • 0.02 – nought point nought two / point nought two / point o two
 • 0.34 – nought point three four / point three four
 • 1.11 – one point one one
 • 55.5 – five five point five

Прості дроби


Утворення цих дробів трохи складніше. Для простих дробів тут працює два правила:

1. Чисельник читається як кількісний числівник (one, two, three), а знаменник – як порядковий (first, second, third).

2. Якщо чисельник більший одиниці, до знаменника додається закінчення -s.

Якщо в дробу є ціла частина, то до дробової вона приєднується за допомогою сполучника and.

Наприклад:

 • ⅓ – one third / a third
 • ⅛ – one eighth / an eighth
 • ⅞ – seven eighths
 • 9¾ – nine and three fourths / nine and three quarters
 • 5½ – five and a half

Що стосується відсотків, то, як і в українській мові, вони позначаються символом % (per cent):

 • 16% – sixteen per cent
 • 1⅛% – one and one eighth per cent / one and an eighth per cent
 • 5.03% – five point nought three per cent / five point o three per cent

Next: Роки, дати та час

Опубліковано © Just English