Додаток в англійській мові

Другорядний член речення додаток називає особу або предмети, які піддалися якомусь впливу, і відповідає на питання (кому? про що? з ким? і т.д.).

В англійській мові додатки бувають за своєю основною градацією непрямими і прямими. У свою чергу, непрямі додатки поділяються на безприйменникові і прийменникові. Розподіл за даними групам виробляється на підставі того, яким чином дія спрямована на особу або предмет.

Прямий англійський додаток

Прямі додатки відповідають на закономірні питання «що?» (Якщо це неживі предмети) і «кого» (якщо це живі предмети або особи). Переводяться вони найчастіше за допомогою використання українського знахідного відмінка, наприклад:

 • Sarah teaches English. – Сара викладає англійську мову (прямий додаток – неживий іменник, дієслово в особистій формі).
 • Her children like skating. – Її діти люблять кататись на ковзанах (прямий додаток – герундій).
 • Max saw his former colleague. – Макс побачив свого колишнього колегу (прямий додаток – особа; дієслово в особистій формі).
 • My daughter likes to feed horses. – Моя дочка любить годувати коней (додаток – інфінітив від смислового дієслова).

Однак прямі англійські додатки можуть відповідати українським додаткам у формі родового відмінка, якщо дія спрямована на частину предмета, а не на предмет в цілому, наприклад:

 • Jessica gave him some bread. – Джессіка дала йому трохи хліба.

Англійські прямі додатки можуть виражатися різними частинами мови, наприклад:

 • James` granny bought him a ball. – Бабуся Джеймса купила йому м’яч (додаток – іменник).
 • My children met them in the central park. – Мої діти зустріли їх в центральному парку (додаток – займенник).
 • How many cars does your family have? – We have three. – Скільки машин в твоїй родині? – Три (додаток – кількісний числівник).
 • Sam knew both songs. He liked the second better. – Сем знав обидві пісні. Друга йому подобалася більше (додаток – порядковий числівник).
 • Masha told us to choose a resort. – Маша сказала нам вибрати курорт (додаток – дієслівний інфінітив).
 • Max remembered reading the book. – Макс згадав, що читав цю книгу (додаток – герундій).

При прямому додатку можуть перебувати від одного до декількох визначень, що утворюють єдину групу, наприклад:

 • Jack prefers sharing his new ideas with his colleagues. – Джек віддає перевагу ділитися своїми новими ідеями зі своїми колегами (додаток – герундій з залежними словами, що утворюють єдину групу додатку).

Непрямий англійський додаток

Безприйменниковий додаток


Ряд перехідних дієслів можуть управляти не тільки прямими додатками, а й на додачу до них ще і непрямими. Подібні додатки позначають адресатів, тобто тих осіб, до яких або для яких відбуваються якісь певні дії. Ці додатки відповідають на питання «чому?» (для неживих предметів) і «кому?» (для живих предметів та осіб). Якщо англійське дієслово керує одночасно двома додатками, то спочатку після нього піде непрямий, а вже потім прямий додаток, наприклад:

 • Sarah sent them her pictures. – Сара відправила їм свої малюнки (непрямий додаток – займенник «them – їм», що позначає особу у формі об’єктного відмінка).
 • Barbara wanted to give her friend good advice. – Барбара хотіла дати своєму другові добру пораду (непрямий додаток – іменник, що позначає особу, в формі загального відмінка).

Прийменникові додатки


Під непрямими додатками можуть вживатися прийменники for / to. Такі непрямі додатки замінять безприйменникові непрямі додатки і займуть місце після прямого додатку в наступних ситуаціях:

1. Якщо прямі додатки є займенниками, наприклад:

 • Jack will send it to your cousin. – Джек відправить це твоєї двоюрідної сестри ( «it – це» – прямий додаток, «to your cousin – твоєї двоюрідної сестри» – прийменниковий непрямий додаток).

2. Якщо прямі додатки є односкладовими, а непрямі мають в своєму складі цілу групу слів, наприклад:

Sarah was going to give this task to her colleague working in the analysis cell. – Сара мала намір передати це завдання своїй колезі, що працює в аналітичному відділі ( «this task – це завдання» – прямий додаток; «to her colleague working in the analysis department – своїй колезі, що працює в аналітичному відділі» – прийменниковий непрямий додаток, що представляє собою цілу групу слів).

3. Якщо він стоїть після ряду англійських дієслів, після яких у всіх випадках використовуються виключно прийменникові додатки, наприклад:

 • Sasha introduced him to her parents. – Саша представила його своїм батькам ( «him – його» – прямий додаток; «to her parents» – прийменниковий непрямий додаток).
 • Our company manufactured furniture for this hotel. – Наша компанія виробила меблі для цього готелю ( «furniture – меблі» – прямий додаток; «for this hotel – для цього готелю» – прийменниковий непрямий додаток).
 • Dorothy wrote two letters to her grandmother. – Дороті написала два листи своїй бабусі ( «two letters – два листи» – прямий додаток; «to her grandmother – своїй бабусі» – прийменниковий непрямий додаток).
 • Artur explained the meaning of the word to the students. – Артур роз’яснив студентам значення цього слова ( «the meaning – значення» – прямий додаток; «to the students – студентам» – прийменниковий непрямий додаток).

Таким чином, на відміну від безприйменникового, прийменникові додатки мають в своєму складі прийменники. У складі питань до таких додатків також можуть відноситись найрізноманітніші англійські прийменники. Прийменникові непрямі додатки можуть виражатися в англійській мові різними частинами мови, наприклад:

 • Jennifer reminded her colleagues about the meeting. – Дженніфер нагадала своїм колегам про зустріч (іменник з прийменником – прийменниковий непрямий додаток).
 • The workers do not object to this decision. – Робітники не заперечують проти такого рішення (іменник з прийменником – прийменниковий непрямий додаток).
 • Don`t think about them. – Не думай про них (займенник з прийменником – прийменниковий непрямий додаток).
 • George did not want to shake hands with them. – Джордж не захотів потиснути їм руки (займенник з прийменником – прийменниковий непрямий додаток).
 • Sarah is fond of swimming. – Сара обожнює плавати (герундій з прийменником – прийменниковий непрямий додаток).

Додаток «it» (формальний)


Ряд англійських перехідних дієслів дуже часто вживається в мові з займенником «it», яке займає позицію після цих дієслів. Формальним його називають остільки, оскільки воно передує наступному додатку, вираженого інфінітивним зворотом або підрядним. Формальний займенник на українську не переводять (тому в прикладах воно поставлено в дужки), наприклад:

 • Jennifer found it unusual that her sister was going to visit her. – Джейн вважала (це) незвичайним, що її сестра збиралася відвідати її (додаток – підрядне речення).
 • He thinks it very pleasant to travel all over the Earth. – Він вважає (це) задоволенням подорожувати по всьому світу (додаток – інфінітивний оборот).

Next: Складний додаток

Опубліковано © Just English