Пряма та непряма мова

Вивчаючи англійську мову, кожен з нас стикається з читанням літератури. Найчастіше головна складність полягає саме в переказі прочитаного, коли потрібно пряму мову (direct speech) перетворити в непряму (reported / indirect speech).

Часто можна почути питання: “Що він тобі відповів?” Ви починаєте: “Він сказав, що …” Дійсно, а що далі?

Як правильно узгодити всі граматичні аспекти, вибрати потрібний час, порядок слів, відобразити характер питання або розповідного речення? Сьогодні ми розглянемо і дамо приклади до цих цікавих питань.

Отже, давайте визначимося:

Пряма мова – дослівне введення в мову автора будь-яких реплік. Синтаксичні структури використовуються відповідно з особою мовця.

 • He says, ‘I will come.’ / Він каже: “Я прийду”.

Непряма мова – спосіб введення чужої мови в свою промову. В даному випадку речення будуються від третьої особи.

 • He says that he will come./ Він каже, що прийде.

Говорячи про перехід від прямої мови до непрямої, слід враховувати два важливі чинники: організація синтаксису та пунктуації (тобто узгодження і організація слів, відмова від лапок, введення допоміжних сполучників, порядок слів) і узгодження часів всередині нового речення.

Синтаксис і пунктуація непрямої мови

У случає переходу речення з прямої мови в непряму слід враховувати “втрату” лапок. За великим рахунком з двох рівнозначних самостійних речень ми отримуємо складнопідрядне речення з головною і залежною частиною. Зазвичай в англійській мові такі речення об’єднує сполучник that, хоча, його відсутність жодним чином не порушує лад:

 • She told me, ‘I like black cofee.’ / Direct speech
 • She told me that she liked black coffee. / Reported speech
 • She told me she liked black coffee. / Reported speech

Зверніть увагу, що змінюється не тільки пунктуація, але і займенники. Ми узгодимо інформацію по аналогії з українською мовою. Тут має місце стовідсотковий збіг, тому що мова йде скоріше про логіку викладу інформації.

 • Mary asks me, ‘Will you come?’
 • Mary asks me, if I will come.

З цього прикладу видно, що займенник you змінюється на I, так як мова йде щодо мене, відповідно у викладі, так само як і в українській мові, буде відбуватися узгодження займенників по особам.

Цей приклад цікавий ще й тим, що в прямій мові речення представляє з себе питання. В англійській мові є певний принцип узгодження порядку слів в перекладі питань з прямої мови в непряму. Перелічимо основні особливості організації таких речень:

По-перше, знак питання пропадає і замінюється простою крапкою.

По-друге, в непрямій мові речення знову знаходять прямий порядок слів. Це пояснюється дуже просто – в кінці стоїть крапка.

Загальне питання вводиться сполучниками if або whether, які перекладається як “чи” на українську мови не мають відношення до сполучників умовного способу:

 • Brian asked me, ‘Will you marry me?’
 • Brian asked me if I would marry him.

Спеціальні питання вводяться питальними словами:

 • ‘Why do you love me?’ she said.
 • She said why I loved her.

Ми відновлюємо прямий порядок слів і опускаємо в непрямій мові допоміжне дієслово.

Речення в наказовому способі об’єднуються в непрямій мові через частку to. Розділові знаки (лапки і знак оклику, якщо такі є) пропадають:

 • Matthew asked me, ‘Play the piano, please.’
 • Matthew asked me to play the piano.

Заперечні наказові речення з do not вводяться в непряму мову через not to:

 • Bobby said, ‘Do not smoke, Laura!’
 • Bobby told Laura not to smoke.

Узгодження часів в непрямій мові

Узгодження часів може викликати труднощі, коли присудок головного речення (безпосередньо слова автора) використано в одній з форм минулого часу. Якщо присудок головного речення виражено дієсловом в теперішньому часі, то речення в непрямій мові зберігає дієслівні форми у всіх частинах речення:

 • Dan says, ‘You look so fine!’ – Dan says I look great.
 • Julia askes, ‘When do you come back?’ – Julia askes me when I come back.

Узгодження з присудком в минулому часі

Тут діє принцип – присудок підрядного речення (того, що стояло в лапках) буде введено в непряму мову в часі раніше, тобто:

 • Present перейде в Past
 • Future перейде в Past
 • Past перейде в Past Perfect

1. Дія підрядного речення відбувається одночасно з дією головного або виражено дієсловом в майбутньому часі. У цьому випадку використовується Past Simple або Past Continuous:

 • He said, ‘I love my wife.’ – He said he loved his wife.
 • He asked, ‘What are you doing?’ – He asked what I was doing.
 • Mike was told, ‘They will arrive tomorrow.’ – Mike was told that they would arrive the next day.

2. Дія прямої мови відбувалась раніше. У цьому випадку використовується часи Perfect:

 • Alex asked, ‘Did you go to the party yesterday?’ – Alex asked if I had gone to the party the day before.

Врахуйте, будь ласка, зміни обставин часу. Yesterday, наприклад, за правилами англійської граматики ніколи не може використовуватися з перфектний часом. Ми замінили його на the day before, зберігаючи суть самого поняття “вчора”, а tomorrow в першому пункті на the next day.

Не обійтися в непрямій мові і без винятків. Часи не будуть узгоджуватися, але збережуться в обох реченнях, якщо є конкретна дата або мова йде про загальновідомий факт:

 • He said, ‘The tower was built in 1367.’
 • He said that the tower was built in 1367.

Бажаємо вам цікавою практики та успіхів!


Next: Узгодження часів

Опубліковано © Just English