Допоміжне дієслово to do

Дієслово to do в англійській мові одне з найбільш уживаних дієслів, воно відмінюється в усіх часах активного і пасивного стану згідно із загальними правилами відмінювання дієслова. Дієслово to do може використовуватися в якості допоміжного та смислового дієслова.

Дієслово to do в якості допоміжного дієслова


1. Дієслово to do вживається для утворення питальної та заперечної форми дієслова (крім модальних) в Present Simple і Past Simple і не перекладається.

Наприклад:

  • Do you always take the cab to work? – Ви завжди їздите на роботу на таксі?

2. Дієслово to do вживається для утворення наказового способу в негативній формі і не перекладається.

  • Do not take that book! – Не бери ту книгу!

3. Дієслово to do вживається в якості підсилювання значення смислового дієслова стоїть в стверджувальній формі Present Simple і Past Simple. У Present Simple вживається форма do або does, a в Past Simple – форма did, де смислове дієслово ставиться в формі інфінітива. Дієслово to do може перекладатися підсилювальною часткою ж.

  • “I think that you’ll make your home task without any problems”. “But I did make it”. – “Я думаю, що ти без проблем зробиш своє домашнє завдання”. “Але ж я зробив його”.

4. Дієслово to do вживається для підсилення прохання перед формою наказового способу. Дієслово to do в даному випадку не перекладається.

  • Do come to me. – Підійди (неодмінно) до мене.
  • Do be my friend. – Будь (дуже прошу) моїм другом.

Дієслово to do в якості основного дієслова

Дієслово to do вживається зі значенням робити, виконувати.

  • Every man must do his duty. – Кожен повинен виконувати свій обов’язок.
  • “Why did you do it?” “I do not know.” – “Навіщо ти зробила це?” “Я не знаю”.

Next: Конструкція to be going to

Опубліковано © Just English