Англійські дієслова

При вивченні англійської мови особливу увагу потрібно приділяти дієсловам. По-перше, чим більше дієслів Ви знаєте, тим легше Вам буде висловити свою думку по-англійськи. Адже якщо будь-який іменник можна замінити займенником, то дієслово як частину мови, що позначає дію або стан, замінити нічим. По-друге, неможливо спілкуватися англійською, не маючи уявлення про систему дієслівних часів англійської мови.

Англійські дієслова можна розділити на чотири основні групи:

  • Смислові – висловлюють дію, процес, тому завжди переводяться на нашу мову.
  • Допоміжні – не виражають дії і не переводяться. Служать для утворення питальних і негативних речень і складних дієслівних форм.
  • Модальні – виражають не сама дія, а ставлення до нього (має, може і т.д.) Вони, як правило, переводяться.
  • Дієслова-зв’язки – не виражають дії, служать для зв’язки підмета та іменної частини присудка, показують час, число і особу.

Крім того, дієслова поділяються на правильні і неправильні. Неправильні дієслова – це такі дієслова, у яких форма минулого часу (Past tense form), а також форма дієприкметника минулого часу (Past participle) утворюється не так, як у правильних дієслів. Правильні дієслова утворюють ці форми шляхом додавання -ed до першої форми. Форми неправильних дієслів потрібно заучувати напам’ять, тим більше, що до них відносяться найбільш вживані дієслова у повсякденній мові. Як правило, ці дієслова є в англо-українських словниках, де вони часто представлені у вигляді спеціальних списків та на нашому сайті у таблиці неправильних дієслів.

Початковою формою всіх дієслів є інфінітив, тобто невизначена форма дієслова (відповідає на питання «що робити?», «що зробити?»). Перед невизначеною формою дієслова зазвичай ставиться частка to, яка ніяк не перекладається. Приклад: to read – читати.

Особливість англійського речення така, що в ньому завжди є дієслово. Наприклад: He is a student. – Він (є) студент. Ми бачимо, що якщо в українському реченні дієслова немає, то в його англійському варіанті є дієслово is – дієслово-зв’язка.

Дієслово-зв’язка to be


Найбільш поширеним дієсловом зв’язкою є дієслово to be (бути) У цього дієслова є кілька форм, які залежать від часу, числа, особи. Форми дієслова to be:

Займенник Форма теперішнього часу Форма минулого часу Форма майбутнього часу
I am was Shall be
we are were shall be
he is was will be
she is was will be
it is was will be
they are were will be
you are were will be

shall, will – допоміжні дієслова майбутнього часу. Вищезазначені форми дієслова необхідно вивчити напам’ять. Дієслово-зв’язка to be має значення «бути» і частіше за все не перекладається. Приклад: I am a pupil. – Я (є) учень. I was a pupil. – Я був учнем.

Модальні дієслова (can, may, must)


Модальні дієслова виражають не дію, а ставлення до дії (необхідність, ймовірність якої-небудь дії). Ці дієслова зазвичай не вживаються самостійно і ставляться зазвичай перед смисловим дієсловом. Розглянемо три основних модальних дієслова.

Модальний дієслово can (could – форма минулого часу) – могти, уміти, можу, може і т.д.

Наприклад:

  • He can speak English. – Він може (вміє) говорити по-англійськи.

Модальний дієслово may (might – форма минулого часу) – могти, можу, можеш і т.д.

Наприклад:

  • You may take the book. – Ти можеш взяти цю книгу.

Не слід плутати дієслова can і may. Дієслово can має на увазі фізичну можливість зробити щось, вміння зробити щось. Дієслово may означає можливість, припущення. Він використовується для того, щоб попросити дозволу або дати дозвіл.

Модальний дієслово must (форми минулого часу немає) – повинен, повинні, має і т.д.
Наприклад:

  • I must stop smoking. – Я повинен перестати палити.

Особливості цих модальних дієслів


Перед модальними дієсловами не ставиться частка to, також частка to не ставиться і після модальних дієслів перед смисловими дієсловами в невизначеній формі. Приклад: We must read. – Ми повинні читати.

Модальне дієслово ставиться перед формою основного дієслова.

Модальні дієслова не отримують закінчення -s у формі 3-ї особи однини часу Present Simple.

Дані модальні дієслова вживаються без участі будь-яких допоміжних дієслів.
При утворенні питальних і заперечних речень застосування модальних дієслів має свої особливості, про які ми поговоримо пізніше.


Next: Види дієслів

Опубліковано © Just English