Дієприкметник в англійській мові

Дієприкметник (Participle) – це частина мови, яка утворюється від дієслова і поєднує якості дієслова і прикметника.

В англійській мові є два види дієприкметників:

 • дієприкметник теперішнього часу (Present Participle або Participle I)
 • дієприкметник минулого часу (Past Participle або Participle II).

Present Participle (I)

Participle I в англійському відповідає активному дієприкметнику в українській:

 • working – працює;
 • singing-співаючий;
 • crying – плаче.

Participle I використовується для утворення часів Continuous.

Наприклад:

 • Sarah is singing – Сара співає (Present Continuous).
 • I have been working since noon. – Я працюю з полудня (Present Perfect Continuous).
 • She was crying when I met her. – Вона плакала, коли я її зустрів (Past Continuous).

Дієприкметники теперішнього часу мають дві часові форми в активному стані – це Present Participle і Present Participle Perfect і дві форми в пасивному стані – це Present Participle Passive і Present Participle Perfect Passive.

Таблиця форм

Активний Пасивний
Present Participle cleaning / making being cleaned / being made
Present Participle Perfect having cleaned / having made having been cleane / having been made

Present Participle висловлює дії, які відбуваються одночасно з дією, вираженим присудком:

 • Sam is looking at the boy playing the piano. – Сем дивиться на хлопця, що грає на фортепіано.

Present Participle Perfect виражає дію, що передує дії дієслова-присудка:

 • Having received much money, Becky moved to another place to live. – Отримавши багато грошей, Бекі переїхала жити в інше місце.
 • Having been washed by the downpour, the grass looked pretty. – Вимита зливою, трава виглядала свіжою.

Увага! Дієприкметники теперішнього часу дієслів

 • close,
 • open,
 • arrivе,
 • enter,
 • pass,
 • cross і інших схожих

в функції обставини часу можуть разом з дієприкметниками минулого часу позначати попереднє дію:

 • Arriving in New-York Maggie saw her husband. = Having arrived in New-York Maggie saw her husband. – Прибувши в Нью-Йорк, Меггі побачила свого чоловіка.

Past Participle (II)

Participle II має властивості дієслова, прикметника і обставини.

Participle II використовується для утворення часів групи Perfect.

 • I have washed the dishes. – Я помила посуд. (Present Perfect)
 • I had been there before I went there with Max. – Я була там до того, як піти туди з Максом. (Past Perfect)

Past Participle має тільки одну форму, яка відповідає українським пасивним дієприкметникам:

 • The payment received last month was accepted. – Платіж, отриманий минулого місяця, був прийнятий.
 • The car washed by the rain, looked clean. – Машина, вимита дощем, виглядала чистою.

Заперечна форма дієприкметників


Щоб утворити негативну форму, необхідно заперечення not поставити безпосередньо перед дієприкметником:

 • Not knowing the rule, she turned right. – Не знаючи правил, вона повернула праворуч.

Функції дієприкметника в реченні


Визначення:

 • (I)A rising sun was hidden by the clouds. – Сонце котре піднімалось було заховано за хмарами.
 • (II) Нis broken hand hurt much. – Його зламана рука сильно боліла.

Дієприкметниковий зворот:

 • (I) The football team coming in to play was from Kiev. – Футбольна команда, яка приїхала на гру, була з Києва.
 • (II) There are some bars located near our flat. – Є декілька барів, розташованих недалеко від нашої квартири.

Обставина часу. Вживається тільки Participle I

 • When going to school, Alex saw a car accident. – По дорозі в школу Алекс бачив аварію.
 • Arriving at school, she went to the classroom. – Прибувши до школи, вона попрямувала до класу.
 • Having finished with her lessons, she went home. – Закінчивши уроки, вона пішла додому.

Обставина способу дії. Вживається Participle I

 • Му brother was in the yard working on a car. – Мій брат був у дворі і займався ремонтом.

Вживання дієприкметників у функції визначення


У функції визначення Present Participle і Past Participle можуть вживатися перед іменниками:

 • amazing news (дивовижна новина) – amazed girl (здивована дівчина)
 • falling tree (падаюче дерево) – fallen tree (дерево, що впало)

Вживання дієприкметників як частини складеного присудка


Present і Past Participle вживаються як частини складеного присудка, при цьому Present Participle характеризує об’єкт. Past Participle – емоційний або фізичний стан суб’єкта:

 • I am amused (II) because the show is amusing (I).
 • I was confused (II) because the plan was confusing (I).
 • He is bored (II) because the match is boring (I).

Самі частотні дієприкметника в англійському


Найчастіше, вживання Participle I і Participle II викликає затруднення, тому що Participles утворюються від одного і того ж дієслова і різниця в їх значенні, хоча і є, але може здатися неочевидною. Наведемо список самих частотних дієприкметників з перекладом.

Список найбільш уживаних дієслів, від яких утворюються як дієприкметники теперішнього, так і дієприкметники колишніх часів, що вживаються в якості визначень.


Next: Інфінітив

Опубліковано © Just English