Частка її визначення, вживання та класифікація

Частка відноситься до службової частини мови, функцією якої є внесення додаткових або обмежувальних семантичних відтінків. Англійські частки ніяким чином не змінюють свою форму, не наділені граматичними категоріями і не можуть розглядатися в якості членів речення.

Англійські частки можна розподілити за кількома смисловим категоріям:


Виокремлювано-обмежувальні, наприклад: тільки – only, навіть – even, але – but, лише – just, єдино – alone, всього лише – merely. Іх завдання – підкреслити якесь слово або обмежити те значення, яке воно передає, наприклад:

 • It was merely a mirage. – Це був всього лише міраж.
 • Jane only wants to visit her sister. – Джейн хоче тільки відвідати свою сестру.
 • Even Sarah ate cakes. – Навіть Сара їла тістечка.
 • Even if they win, our team will remain the best. – Навіть якщо вони переможуть, наша команда залишиться кращою.
 • Her daughter eats nothing but potatoes. – Її дочка нічого не їсть, крім картоплі.

Підсилювальні, служать для посилення семантики певного слова, наприклад: навіть – even, поки ще – yet, все ще – still, зовсім – all, but, просто – just, просто – simply, тільки – only, never:

 • Tonny can`t leave Sarah all alone! – Тоні не може залишити Сару зовсім одну!
 • Jane has just to buy flowers. – Джейн залишилося лише купити квіти.
 • Their customers demanded still better quality. – Їх покупці вимагали ще кращої якості.
 • If Max only could visit her! – Якби тільки Макс міг відвідати її!

Уточнювальні, що конкретизують значення відповідних слів, наприклад: прямо – right, точно – exactly, рівно – precisely, лише – just:

 • Your children have to stand right behind that red line. – Твої діти повинні стояти прямо за тією червоною лінією.
 • Her husband must be at the hotel precisely at five o`clock p.m. – Її чоловік повинен бути в готелі рівно о п’ятій годині пополудні.

Заперечна частка «not», яка також може виступати в підсилювальній функції, наприклад:

 • Not all her charges were reasonable. – Не всі її звинувачення у розумних межах.
 • There was not a single car available for rent. – У прокаті не було жодної машини.

Додаткова частка «ще – else», наприклад:

 • Could Jack repeat anything else? – Джек зміг ще щось додати?
 • What else can Anna cook for your cousin to make his day? – Що ще Анна може приготувати для твого двоюрідного брата, щоб порадувати його?

З наведених вище прикладів видно той факт, що для деяких часток характерна багатозначність, що дозволяє відносити їх до різних груп. В першу чергу такими багатозначними є частки but, just, only, not.

У більшості випадків частки в англійській мові передують тим словами, на значення яких вони впливають; в рідкісних випадках вони займають місце за такими словами:

 • Not all the pupils were ready to help Elisabeth. – Не всі учні були готові допомагати Елізабет.
 • During April alone James` losses made US $ ten million. – Протягом одного тільки квітня місяця збитки Джеймса склали десять мільйонів американських доларів.

У розмові форма часток нерідко може збігатися з формою слів, що відносяться до інших частин мови. Щоб відрізнити частки від інших частин мови, необхідно згадати, що вони (частки) є службовими, і, отже, ніяких властивостей, якостей і ознак (як прикметники), ніяких ознак різних дій (як прислівники) і ніяких предметів або ознак (як займенники) позначати не можуть. Частки не наділені жодним власним значенням і лише здатні підкреслити, уточнити, виділити значення інших знаменних слів. наприклад:

 • Did James come back yet? – Джеймс ще не повернувся (прислівник)?
 • Alan`s relatives have yet a new big problem. – У родичів Алана ще одна нова велика проблема (частка).
 • Mary`s train has just pulled in. – Поїзд Мері щойно прибув (прислівник).
 • Just don`t drink milk! – Тільки не пий молоко (частка)!

Використання часток у мові має надзвичайно важливе значення, оскільки їх вживання виводить на поверхню якийсь прихований сенс, закладений в висловлюванні, підкреслює логічні зв’язки між різними висловлюваннями. Частки також можуть посилювати експресивність висловлювань, тобто їх мовленнєвий вплив на співрозмовників. Відсутність часток навіть в грамотній англійській мові може привести до сприйняття такої мови як неввічливої, грубої і т.п. Значення англійських часток тісно пов’язаний з контекстом і може виявитися нелегким завданням при перекладі.

Якщо українська мова затоплена частками, то англійська ними зовсім небагата. Даний факт створює чималі проблеми в роботі перекладачів і суттєво впливає на точність перекладу, наприклад:

 • Their meeting was over all too late. – Їх зустріч закінчилася аж надто пізно. – Додаткове посилення «аж» на додачу до «надто» представляється для української мови трохи зайвим і не дуже природним, чого не можна сказати про англійському тексті.
 • All too easily Anna might recover. – Анна цілком могла видужати. – Тут подвійне посилення частки «easily» досить непросто перевести на українську мову, однак, при цьому воно цілком природне для англійської мови.

Next: Коли не потрібно вживати частку to

Опубліковано © Just English