Коли використовується апостроф

Апостроф (apostrophe) це надрядкового кома – яка використовується в англійській граматиці – і тільки на письмі – в декількох випадках, про які ми зараз поговоримо.

Апостроф для вираження скороченої форми

Апостроф має своє призначення і, перш за все, вказує на скорочену граматичну форму, тобто на відсутні літери, наприклад,

  • It’s your fault (it is your fault) – в даному випадку апостроф вказує на скорочення допоміжного дієслова is
  • You aren’t a prospective student (you are not a prospective student) – а тут скоротили are not = aren’t

Використання апострофа для заміни відсутньої літери не вітається в формальної та писемній мові, де всі слова повинні бути написані повністю. Це чисто розмовна форма, і якщо вона використовується в писмі, виключно з метою показати, як люди кажуть. Ось ще приклади:

  • Don’t be such a fool! – don’t = do not
  • Didn’t he know this? – didn’t = did not

Ось повний перелік всіх визнаних граматичних форм, скорочених за допомогою апострофа, які використовуються в мові:

Апостроф для утворення присвійного відмінка

Апостроф також необхідний для утворення присвійного відмінка іменників.

  • The dog’s dinner – обід собаки
  • Many countries ‘citizens – громадяни багатьох країн

Часто студенти відчувають утруднення в тому, де поставити апостроф. Правило просте: апостроф потрібно ставити до букви s для іменників в однині (the student’s work – робота студента) і після букви s – якщо іменник в присвійний відмінку стоїть у множині (my friends ‘house – будинок моїх друзів). Ось ще кілька прикладів:

  • My brother’s birthday was on April, 16. – День народження мого брата було 16 квітня.
  • A squirrel’s tail is very beautiful. – Хвіст білки дуже красивий.
  • Their parents ‘documents were submitted to the police station. – документи їх батьків були надані в поліцейське управління.

Примітка: Ніколи не використовуйте апостроф для вираження множини іменників! Це дуже поширена помилка. Множина іменників утворюється або за допомогою S (a book – books, a baby – babies), або особливою формою (a child – children, a man – men), ніякого апострофа!

Time Expressions

Апострофи також використовуються у висловлюваннях, що містять обставина часу, наприклад, a day’s pay, two week’s notice, 10 o’clock.

Опубліковано © Just English