Англійські сполучники

В англійській граматиці сполучники займають особливе місце. Завдяки їм ви можете об’єднувати короткі речення та односкладові фрази в довші і наповнені за змістом. Правильне вживання сполучників допоможе вам поліпшити не тільки усну, але і письмову мову. Про те, які бувають сполучники і яку функцію вони виконують в англійській мові, ми розповімо в нашій статті.

Що таке сполучник?

Сполучник або conjunction – це службова частина мови, яка логічно пов’язує слова, фрази і частини речень. Сполучники в англійській мові відрізняються тим, що вони не змінюються і не залежать ні від яких граматичних характеристик з’єднуваних слів.

Сполучники можуть класифікуватися за будовою або по функції в реченні.

Англійські сполучники за будовою:


1. Прості або однослівні (simple) – складаються з одного кореня.

 • but – а, але
 • and – і
 • till – поки
 • that – що
 • if – якщо
 • after – після того, як

2. Похідні (derived conjunctions) – походять від інших частин мови і мають в своєму складі приставку або суфікс

 • until – (до тих пір) поки
 • unless – якщо … не

3. Складні (compound conjunctions) – складаються з двох коренів

 • however (how + ever) – проте
 • therefore (there + fore) – тому
 • whereas (where + as) – тоді як, в той час як

4. Складені або багатослівні (composite conjunctions) – складаються з декількох слів

 • as soon as – як тільки
 • as if – наче
 • in order to – щоб
 • in case – в тому випадку, якщо

До складених відносяться і подвійні сполучники (або парні). Такі сполучники знайомі багатьом з нас, так як саме в реченнях з такими словами може приховуватися небезпека.

 • neither … nor – ні … ні
 • either … or – або … або
 • not only … but – не тільки …, але й
 • both … and – і … і, як … так і

Таблиця сполучників англійської мови


Це була трохи нудна, але необхідна теорія англійської граматики. В кінці ж ми хочемо дати таблицю сполучників англійської мови, які вживаються найчастіше.

and – і nevertheless – проте
also -теж or – або
as -як, як, так як, коли otherwise – інакше
as …. as – також … як once – раз (вже)
because – тому що so … that – так, що
both …. and – як …. так і so … as – так щоб
but – але, крім that – що то, що
either … or – або …. або therefore – тому
neither … nor – ні … ні than – чим
however – проте although – хоча
if – якщо thus – таким чином
in order – для того, щоб unless – якщо .., що не
in case – в разі, якщо while – в той час як
moreover – більш того whether – Чи …
like – як yet – проте
lest – щоб не, як б не meanwhile – тим часом
unlike – не так як as if, as though – нібито
with – з as long as – до тих пір поки …. .
according to – згідно чогось as soon as – як тільки
in spite of – незважаючи на … on condition – за умови, що

Ми рекомендуємо вам тримати цей список завжди під рукою. Різноманітні сполучники можуть не тільки прикрасити вашу англійську мову, але краще пояснити, що ж ви маєте на увазі.


Next: Підрядні сполучники

Опубліковано © Just English