Англійські числівники

Англійські числівники ми вживаємо і в рідній мові, у вигляді сміттєвих слів, які нав’язливо увійшли в словесний оборот. Ми часто стикаємося з англійськими числівниками, здійснюючи покупки, розбираючи інформацію в інтернеті. Числівник – частина мови, що позначає кількість предметів або їх порядок.

Якщо знати іменники, прикметники, а так само дієслова, то можна що небудь пояснити і зрозуміти.

Але не знаючи числівників, неможливо здійснювати покупки в магазинах, назвати дату і час, адрес і номер будинку, щоб викликати таксі.

Знаючи основи мови, можна демонструвати вміння рахувати, але коли справа стосується складних чисел, вимови дат, згадки чисел на сотні тисяч і мільйони, у більшості з нас виникають труднощі.

Для вирішення проблем вимови чисел, в туристичних поїздках використовуються розмовники, які містять в собі стандартні набори фраз з числами. Але набагато ефективніше самим освоїти кілька правил англійського рахунку.

Так само як і в нашій мові, Англійські числівники поділяються на кількісні і порядкові. Є так само дробові числівники. Користуються числівниками при читанні, спілкуванні, написанні дат і позначенні часу.

Кількісні числівники вживаються при позначенні кількості чогось. Форма вимови українською мовою наступна: один, два, три, і т.д. Кількісні числівники поділяються залежно від правил їх вимови і написання.

Кількісні числівники бувають прості, складові і похідні.

Прості числівники – від 1 до 12, так само 100, 1000, 1000000.

Складові числівники утворюються сполученням простих чисел. У написанні числівників між десятками і одиницями ставиться дефіс. Наприклад, 21 – (англ. «Twenty-one»).

Похідні числівники – числівники від 13 до 19, вимовляють з суфіксом teen.

Функції числівника в англійському реченні

1. Підмет:

  • 238 is the total number of protons and neutrons in uranium-238. – 238 це загальне число протонів і нейтронів в урані-238.

2. Доповнення:

  • Subtract 92 from 238 and the remainder is the number of neutrons in uranium-238. – Відніміть 92 з 238, і залишок буде число нейтронів в урані-238.

3. Визначення:

  • There are three classes of reactors. – Існують три типи реакторів.
  • The first class is the slow fission reactor. – Перший тип – це реактор на повільних нейтронах.

4. Іменна частина складеного присудка:

  • Five times five is twenty-five. – П’ять помножене на п’ять дорівнює двадцяти п’яти.
  • An “oxygen unit” is 1/16 of the weight of an atom of oxygen. – “Киснева одиниця” дорівнює 1/16 ваги атома кисню.

Next: Порядкові числівники

Опубліковано © Just English