Active Voice

Активний стан (Active Voice) – це граматичний стан , який використовується в реченнях з підметом, який є агенсом головного (смислового) дієслова. Цей стан часто називають «нормальним», оскільки саме він в англійській мові вживається найчастіше.

Утворення


У реченнях, що стоять в стані Active, той суб’єкт або об’єкт, який виконує дію, виступає підметом, а суб’єкт або об’єкт, який приймає дію на себе, є доповненням.

Формула утворення речення в активному стані така:

Суб’єкт / об’єкт виконує дію (агент / agent) + дієслово + суб’єкт / об’єкт приймає дію (пацієнт / patient)

Приклади стану Active:

  • The teacher teaches the pupils.
  • Kate washes the dishes.

Відмінності між активним і пасивним станом у англійській мові


Щоб відрізняти Passive Voice і Active Voice, досить один раз уважно ознайомитися з прикладами.

При вживанні Active Voice додаток приймає на себе дію дієслова.

Порівняйте:

Cats eat mice. – Кішки їдять мишей.

  • Cats – Active Subject (підмет)
  • eat – Verb (присудок)
  • mice – Object (доповнення)

У той час як в Passive Voice на себе приймає дію підмет.

Mice are eaten by cats.

  • Mice – Subject (підмет)
  • are eaten – Verb (присудок)
  • by cats – Object (доповнення)

Next: Пасивний стан дієслова

Опубліковано © Just English

2 коментарі